Menu Sluiten

Pianospelen met akkoorden via een app

Leer op de piano nummers begeleiden zonder notenschrift met behulp van een app.

Met de app ‘Akkoorden op de piano’ leer je op een vlot­te ma­nier num­mers be­ge­lei­den op de pi­a­no. Je hoeft voor de les­sen geen no­ten te kun­nen le­zen. In plaats daar­van maak je je de ak­koor­den ei­gen met behulp van illustraties. Na een half uur kun je al een eerste nummer begeleiden. Met el­ke les ben je 15 tot 30 mi­nu­ten be­zig. Er zijn 10 blok­ken met elk ongeveer 9 lessen. In elk blok leer je nieu­we ak­koor­den, nieu­we rit­mi­sche tech­nie­ken en nieu­we num­mers om te spe­len.

Songs

In de­ze app ko­men tal­lo­ze num­mers aan bod, zoals van The Beat­les, Ali­cia Keys en The Black Eyed Peas. Er zijn be­ken­de songs uit ver­schil­len­de stij­len en pe­ri­o­des ge­ko­zen. Al­le num­mers zijn een hit zijn ge­weest, dus wel­licht ken je een flink deel er­van wel.

Om er­voor te zor­gen dat de les­sen niet te lang zijn, wordt er van elk num­mer slechts een deel be­han­deld. Meest­al is dat het re­frein, want dat is het meest her­ken­ba­re stuk. Maar soms ook is het een an­der ge­deel­te.

Akkoorden

In de lessen leer je onder andere majeur en mineur drieklankende septiemde majeur septiemde nonede sus4de zes en slash-akkoorden.

De app ‘Akkoorden op de piano’ is te downloaden in de App Store en Play Store.

Meer info: hier

Deel bericht

Laatste nieuws